Frequently Asked Questions

Startgrupper
Första start 9.30 och sista start ca. 10:15.
Första startgrupp kommer att vara reserverad för "snabbåkare" på långa banan. Efter det är det fri start för alla och du köar in till start. Ingen föranmälan!

Eventuellt blir det en separat snabbgrupp även för korta banan. Mer info kommer på evenemangsdagen.


Gruppcykling med ledare (Mastergrupper)

Under Roslagsloppen erbjuder Fredrikshof CK ett antal mastergrupper att lära sig gruppcykling med, De är framförallt till för er som är lite nya på gruppcykling och inte har allt för bråttom.

Det kostar inget att köra med en mastergrupp, men du måste ha en betald anmälan senast vid sista anmälningsdatum.

Se mer under fliken Anmälan och Information


MC-ordonnanser
MC-ordonnanserna från MC-Event kommer att sköta föråkningen och göra mötande trafik uppmärksam på de efterföljande cykelklungorna. http://www.smce.se


Mekhjälp
Cykelhuset kommer finnas på plats för att hjälpa till med mindre reparationer innan start mot kostnad


Massage
Även i år kommer det bjudas på massage utan kostnad i cafeterian. Drop in, ca 10-15 min. per person. Se skyltar i målområdet.


Avanmälan
Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Vi rekommenderar Startklar försäkring - så betalar Folksam tillbaka anmälningsavgiften vid uppvisande av sjukintyg (läs mer om Startklar nedan).


Maxtid
Maxtiden är 7 timmar och är beräknad efter en minsta snittfart på 20 km/tim.


Trafiksäkerhet
Gällande trafikregler, som t ex stopplikt måste följas. Hjälm är obligatorisk. Vi följer SCF's motionsregler.
FörsäkringDeltagarna är under loppet olycksfallsförsäkrade i FOLKSAM. Läs mer om den på SCF.


Startklar
Startklar är till för dig som tävlar och motionerar aktivt. Startklar är en avbeställningsförsäkring som ersätter din anmälningsavgift för tävlings- eller motionsarrangemang som du inte kan delta i på grund av sjukdom eller olycksfall. Den ersätter också olycksfallsskada som inträffar när du deltar i tävlings- eller motionsarrangemang.
Försäkringen gäller från och med den dag du betalar premien och ett år framåt.
Startklar kostar från 140 kr och gäller i alla svenska motions- och tävlingsarrangemang. Läs mer på www.startklar.nu


Övriga frågor
För mer information kontakta oss på roslagsloppen@fredrikshof.se